Maturitní otázky z českého jazyka a literatury

Starověké literatury a náboženství

Lekce 1 - Starověké literatury a náboženství

Maturitní otázka z Mezopotámie, staroegypstkého, staroindického, čínského, arabského a hebrejského písemnictví.
ZdarmaNehodnocenoNapsal David Čápka
Antika

Lekce 2 - Antika

Antická literatura, starořecká poezie a drama, starořecká próza, římská literatura a slovníček pojmů.
ZdarmaNehodnocenoNapsal David Čápka
Slovní zásoba a význam slova

Lekce 3 - Slovní zásoba a význam slova

Význam slova, lexikologie, expresivní pojmenování, druhy pojmenování, projevy mnohoznačnosti, obohacování slovní zásoby, přenesení pojmenování, slovníky.
ZdarmaNehodnocenoNapsal David Čápka
Vznik staroslověnské literatury

Lekce 4 - Vznik staroslověnské literatury

Konstantin (Cyril) a Metoděj, hlaholice, legenda o sv. Václavovi, latinská literatura, Kosmas - kroniky, počátky česky psané literatury, Dalimilova kronika
ZdarmaNehodnocenoNapsal David Čápka
Česká a evropská literatura ve 14. století a 1. pol. 15. st.

Lekce 5 - Česká a evropská literatura ve 14. století a 1. pol. 15. st.

Hrdinská a rytířská epika, dvorská lyrika, středověké cestopisy, vrchol gotické kultury v Čechách, legendy, drama, žákovská poezie, kroniky, Jan Hus.
ZdarmaNehodnocenoNapsal David Čápka
Renesance

Lekce 6 - Renesance

Itálie - Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio, Francie - Francois Villon, Španělsko - Miguel de Cervantes Saavedra, Anglie - William Shakespeare, Humanismus
ZdarmaNehodnocenoNapsal David Čápka
Literatura doby barokní, klasicismu a osvícenství

Lekce 7 - Literatura doby barokní, klasicismu a osvícenství

Pedro Calderón de la Barca, John Milton, Jan Amos Komenský, Bohuslav Balbín, Pierre Corneille, Moliére, Carlo Goldoni, Voltaire, Daniel Defoe...
ZdarmaNehodnocenoNapsal David Čápka
Národní obrození

Lekce 8 - Národní obrození

Novinářská a nakladatelská činnost - Kramerius, Dobrovský, Jungman, rukopisy, Palacký, divadlo - Thámové, Klicpera, poezie - Kollár, Mácha, Erben, Němcová
ZdarmaNehodnocenoNapsal David Čápka
Preromantismus a romantismus ve světové literatuře

Lekce 9 - Preromantismus a romantismus ve světové literatuře

Jean Jacques Rousseau, Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Schiller, Byron, Victor Hugo, Stendhal, Alexandr Sergejevič Puškin, Lermontov, Gončarov.
ZdarmaNehodnocenoNapsal David Čápka
Evropská a česká literatura realistická a naturalistická

Lekce 10 - Evropská a česká literatura realistická a naturalistická

Realismus, Gogol, Dostojevskij, Tolstoj, Čechov, Gončarov, Balzac, Dickens, Emile Zola, Almanach Máj, Karolína Světlá, Vítězslav Hálek, Neruda, Ruchovci
ZdarmaNehodnocenoNapsal David Čápka
Česká literární moderna ve světovém kontextu, gener buřičů

Lekce 11 - Česká literární moderna ve světovém kontextu, gener buřičů

Předchůdci symbolis - Edgar Allan Poe, Dekadence - Oscar Wilde, prokletí básníci, česká moderna, Otakar Březina, Buřiči, Karel Hlaváček, Katolická moderna
ZdarmaNehodnocenoNapsal David Čápka
Moderní směry poezie 1. poloviny 20. století

Lekce 12 - Moderní směry poezie 1. poloviny 20. století

Kubismus, futurismus - Apollinaire, Expresionismus, Dadaismus, Surrealismus - Breton, Proletářská literatura, Wolker, Seifert, Poetismus, Nezval, Nezval
ZdarmaNehodnocenoNapsal David Čápka
Ztracená generace

Lekce 13 - Ztracená generace

Remarque, Hemingway, Steinbeck, meziválečná literaturatura James Joyce, Virginia Woolfová, Rolland, Sovětská lit. - Bulgakov, Židovští autoři - Franz Kafka
ZdarmaNehodnocenoNapsal David Čápka
Slovní druhy

Lekce 14 - Slovní druhy

Podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce
ZdarmaNehodnocenoNapsal David Čápka
Skladba

Lekce 15 - Skladba

Věta jednoduchá a souvětí, jednočlenná a dvojčlenná, větné členy, přívlastky
ZdarmaNehodnocenoNapsal David Čápka
Česká meziválečná próza

Lekce 16 - Česká meziválečná próza

Legionářská literatura - Hašek, Expresionismus - Klíma, Weiss, Karel Čapek, Poláček, Vančura, Durych, komunistická literatura - Olbracht...
ZdarmaNehodnocenoNapsal David Čápka
Česká poezie 2. poloviny 20. století ve světovém kontextu

Lekce 17 - Česká poezie 2. poloviny 20. století ve světovém kontextu

Česká poezie po roce 1945, za německé okupace, komunismus, Jiří Orten, Kolář, Kainar, Hrabě, Jaroslav Seifert, František Hrubín, undergroundová literatura
ZdarmaNehodnocenoNapsal David Čápka
Stylistika - Funkční styly

Lekce 18 - Stylistika - Funkční styly

Umělecký styl, stylistika, funkční styly, slohotvorní činitelé, styl publicistický, odborný, prostě sdělovací, administrativní, slohový postup, rétorika.
ZdarmaNehodnocenoNapsal David Čápka
Česká próza 2. poloviny 20. století

Lekce 19 - Česká próza 2. poloviny 20. století

Česká próza po roce 1945, Drda, Řezáč, Fučík, Ladislav Fuks, Ota Pavel, Bohumil Hrabal, Páral, Josef Škvorecký, exil, samozdat, Milan Kundera,vydadatelství
ZdarmaNehodnocenoNapsal David Čápka
České divadlo konce 19. stol. a 20. stol.

Lekce 20 - České divadlo konce 19. stol. a 20. stol.

Bratři Mrštíkové, Osvobozené divadlo, Kundera, Divadlo Na zábradlí, Semafor, Divadlo Járy Cimrmana, Divadlo na provázku , Studio Y, Václav Havel
ZdarmaNehodnocenoNapsal David Čápka
Indoevropské jazyky, slovanské jazyky, vývoj českého jazyka

Lekce 21 - Indoevropské jazyky, slovanské jazyky, vývoj českého jazyka

Jazykové skupiny, vývoj českého pravopisu, vývojové tendence současného jazyka, čeština a jazyky příbuzné.
ZdarmaNehodnocenoNapsal David Čápka
Světová próza 2. poloviny 20. století

Lekce 22 - Světová próza 2. poloviny 20. století

Existencionalismus, Camus, Sartre, Neorealismus, Nový román, Beatníci, Ginsberg, Kerouac, Bukowski, Golding, Absurdní drama, Becket, Postmodernismus,Orwell
ZdarmaNehodnocenoNapsal David Čápka


 

Aktivity (3)