Lekce 2 - Antika

Antická literatura

 • základ evropské literatury
 • vracíme se k ní v jednotlivých obdobích („v mýtech je ukryta veškerá moudrost lidstva“)
 • dělíme na řeckou a římskou

souvislosti: polyteismus, mytologie, filosofie, soulad sil tělesných i duševních, umění

Řecká literatura (Archaické období)

HOMÉR

 • 8.-7. stol. př.n.l.
 • legendární řecký básník o kterém moc nevíme, nejspíš byl slepým potulným zpěvákem
 • psal Hexametrem (nerýmovaný verš ze 6 stop)
Illias
 • 16 000 veršů líčí 51 dní závěru dobývání Tróje.
 • kvůli krásné Heleně a Paridovi, Achiles je rozzloben a přestane bojovat, pak zabijí jeho přítele Hectora a vrací se do boje. Epická šíře - zpomalení, odbočky, ustálená pojmenování (např. Achiles - rychlý v běhu)
Odysseia
 • 12 000 veršů líčí putování Odyssea (krále Ithaky) po dobytí Tróje
 • bohové mají v eposech vášně, slabosti a nedostatky jako lidé. Sirény, kyklopové, příšery, Penelope... Více dějová, do osudů hrdinů zasahují bohové + konkrétní příklad, symbolicképostavy mají vlastnosti

Starořecká poezie

SAPFÓ

 • 7.-6. stol. př.n.l.
 • básnířka z ostrova Lesbos, kde udělala ze svého domu školu pro dívky (zpěv, tanec, poezie, hudba) -> domněnky o lesbické lásce, také díky charakteru veršů
 • Písně - citová vzplanutí autorky k jednotlivým dívkám, vyznání lásky k bratrovi a dceři, svatební písně

ANAKREON

 • 6.stol. př.n.l.
 • zakladatel anakreónské lyriky - milostné a pijácké motivy (=víno, ženy, zpěv) – bavil společnost
 • v Čechách napodobována v době Národního obrození

EZOP

 • 6.stol. př.n.l.
 • 1.vypravěč a tvůrce klasických bajek
 • byl otrokem a mrzákem, který díky své moudrosti přelstil filosofy
 • Bajky

PINDAROS

 • 512-443 př.n.l.
 • nejvýznamnější představitel lyrické poesie, uznávaný ještě za svého života
 • 17knih(4dochované) - oslavoval řecké aristokraty, ale také vítěze olympijských her

KLASICKÉ (attické) OBDOBÍ

 • doba největšího rozkvětu řecké demokracie a zároveň dramatu (hlavně tragédie)
 • řecké divadlo známe až od té doby co bylo zavedeno jako oficiální záležitost a finančně podporováno
 • městské dionýsie – každoroční slavnost na které se hraje drama
 • drama vyvinuto z dithyrambu (řecká rituální píseň)
  • Thespis - utvořil z původní improvizace drama tím, že ke zpěvu přidal vyprávění, prolog a verše – 1 herec (Aischylos přidal později druhého)
 • hráli jen muži a ve dne
 • počet herců limitován - masky, vysoké podpatky, trumpetky
 • princip 3 jednot (Aristotelés): místa, děje, času (jedna doba, jedno místo, jedna děj. linie)

Tragédie

 • dochovalo se jen 33
Kompozice
 1. Expozice (úvod, seznámení s postavami)
 2. Kolize (zápletka)
 3. Krize (vyvrcholení konfliktu, děj už nemůže pokračovat tak, jako předtím)
 4. Peripetie (náhlý obrat, překvapení)
 5. Katastrofa (tragické vyřešení konfliktu)

trojhvězdí dramatiků:

Aischylos
 • řecký básník a dramatik
 • zavedl na scéně 2 herce, dekorace a obleky
 • tragédie: Peršané, Upoutaný Prométheus, Oresteia - jediná dochovaná trilogie, zabývá se osudy Oresta, syna Agamemnona (spravedlivý mstitel otce x bezbožný vrah matky)
Sofokles
 • básník, dramatik
 • otázka morální volby
 • lidé zápasí s bohy (ani prohraný boj není marný)
 • zavádí 3 herce a deux ex machina - socha boha vyřeší neřešitelnou situaci - Antigona, Oidipus, Élektra
Euripides
 • básník, dramatik, filosof
 • využívá také deux ex machina a psychoanalýzu - Médea, Šílený Herakles, Élektra
 • odkrývá duševní světy hrdinů, kteří jsou pohlceni svými vášněmi

Hrdinové z rodů z Mykén a Théb:

 • Orestes - Jeho sestra Élektra ho dožene k matkovraždě. Propadá šílenství, zajat, nakonec zproštěn viny.
 • Oidipus - Věštba předpověděla, že zabije otce a ožení se s matkou. Proto mu zmrzačili nohy (oidupus) a pohodili v lese, pastýř ho však odnese do sousedního království, na cestě zabije nevědomky v povozu svého otce. Když vyřeší hádanku zlé sfingy, osvobodí město a ožení se s královnou - jeho matkou. Potom na město přijde mor a neodejde, dokud se nenajde vrah krále. Oidipus pátrá a zjistí, že je to on sám. Oslepí se a s Antigonou putuje krajem. Postupné odkrývání příběhu, osudu se nedá uniknout
 • Antigona - Dcera Oidipa, její strýc nechce pohřbít jejího bratra. Morální a existenční dilema, pohřbí ho a pak se zazděná oběsí.
 • Médea - Argonauti, Iásonovi pomohla Médea a zabila bratra, aby získal zlaté rouno. Poté jí zapudí a chce si vzít jinou. Médea šílená hněvem zabije nevěstu, jejího otce a své dva syny.

Aristofanes - kritizoval politiky, hry jako zbraň - Žáby, Vosy, komedie - aktuální dění

Starořecká próza

Hérodotos

 • největší dílo Historiai - řeckoperské dějiny
 • otec historie
 • neověřoval prameny
 

Thúkydidés

 • Dějiny peloponéské války
 • otec vědeckého dějepisu

Sokrates

 • nezanechal žádné pís. památky, vyučoval formou rozhovoru - pokládal otázky, které prohluboval a dovedl ho k filosofickým otázkám.
 • mluvil i prostě oblečený s lidmi na ulici
 • "Vím, že nic nevím"

Platón

 • filosof
 • žák Sokratův
 • idealista (ideální stát)
 • založil Akadémii
 • forma dialogů
 • Ústava, Zákony

Aristotelés

 • žák Platóna
 • učitel Alexandra velikého
 • největší myslitel starověku
 • ovlivňoval scholastiky
 • kritizoval Platonovu ideologii
 • Metafyzika, Rétorika, Poetika, Politika, spis O duši (Peri psychés)

Římská literatura

 • vzorem Řecko
 • od poloviny -3. stol do 1. stol
 • není tak bohatá, jako řecká, ale prostřednictvím Říma se Řecká vzdělanost dostala do Evropy

Drama

 • spíše komedie
 • není omezeno jen na slavnosti
 • hraje se na svatbách, pohřbech...
Titus Maccius Plautus
 • vnesl do her zpěvné árie (něco jako dnešní operety)
 • postavy z běžného života
 • komedie
  • Komedie o hrnci (Moliér - Lakomec), Lišák Pseudolus, Vychloubačný voják
  • Komedie o strašidle - Hloupý pán se vrací po letech do svého domu, kde ho vychytralý otrok nabádá, aby tam nechodil, že tam straší, protože tam měli orgie a musí vyklouznout ven. Zesměšňuje lidské vlastnosti.
Publius Terentius Afer
 • osvobozeny otrok z Kartága
 • příliš kultivované hry, které dříve nebyly uznávané
 • Tchýně, Kleštěnec
Lacius Annaeus Seneca ml.
 • filosof, politik, dramatik
 • pověřen výchovou Nera
 • tragédie z řecké mytologie - Šílený Herkules (vášnivost, hrůznost, emoce)

Poezie

 • dostala se do popředí v klasickém období
Gaius Valerius Catullus
 • Verše Lesbii
  • milostná lyrika
  • odi et amo - „nenávidím a miluji“
  • opěvuje ji a zároveň o ni píše jako o couře
Publius Vergilius Maro
 • Aeneis (trojský hrdina)
  • Římané frustrováni tím, jak jsou Řekové napřed, kopírka Oddysei
  • trojský hrdina Aenea putuje po mořích
  • psáno na popud císaře
 • Bucolica (zpěvy pastýřské - idyla - protipól městského a válečnického života) a Georgica (Zpěvy rolnické - kvůli pozdvihnutí zemědělství)
Publius Ovidius Naso
 • Metamorphoses (proměny)
  • epické skladby
  • vybírá si z mytologie příběhy, kde figuruje proměna hlavní postavy (Cézar se mění v hvězdu)
  • formou básní
 • Listy heroin - 21 fiktivních dopisů, manželky slavných hrdinů píší dopisy manželům
 • Umění milovat - rady ženám a mužům, někdy ironické
 • Žalozpěvy - napsáno v exilu, stesk po vlasti (-> žánr elegie, využívá se i později)

Próza

Galus Petronius zvaný Arbiter
 • autor 1. antického románu
 • Satyrikon - naturalistická parodie vrstev společnosti (erotika, perverze, kritika, výsměch), parodie na Odyseu - také putuje

Pojmy

 • Báje, mýtus: smyšlené vyprávění, bohové, vznik světa, mýtus podává výklad světa určité kultury, modely chování lidí
 • Bajka: krátká veršovaná či prozaická, zvířata podle lidských vlastností, plyne ponaučení
 • Elegie: pohřební zpěv, žalozpěv, zklamání, odloučení
 • Epos: rozměrná epická veršovaná skladba s pozvolným dějem a častými epizodami. Epická šíře zobrazuje války a hrdinské činy
 • idyla: báseň líčící bezstarostný život na venkově
 • óda: lyrická oslavná báseň

 

 

Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Jak se ti líbí článek?
Ještě nikdo nehodnotil, buď první!
Autor je profesně spisovatelem odborné literatury.
Předchozí článek
Starověké literatury a náboženství
Všechny články v sekci
Maturitní otázky z českého jazyka a literatury
Miniatura
Následující článek
Slovní zásoba a význam slova
Aktivity (4)

 

 

Komentáře

Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zatím nikdo nevložil komentář - buď první!