Lekce 16 - Česká meziválečná próza

Legionářská literatura

 • byli v 1. sv. válce, psali o legiích svědectvím doby
 • často autobiografie

Josef Kopta

 • autobiografie z revolučního Ruska,
 • Třetí rota
  • románová trilogie
  • české legie v Rusku
  • konec carismu, počátek revoluce

Rudolf Medek

 • ultrapravicově orientovaný
 • generál, konzervativec, proti demokratům
 • Anabáze - románová pentalogie posledních 20 měsíců legií
 • Plukovník Švec - drama, zápas mezi nacionalistickým a bolševických přesvědčením
 • Zborov - oslavná báseň

Jaroslav Kratochvíl

 • důstojník
 • Prameny
  • 2 díly
  • téma carského Ruska
 • Cesta revoluce - Spíše dokumenty z boje, vrátil se na zem

Jaroslav Hašek

 • narozen v Praze, vystudoval obchodní akademii
 • potuloval se po Evropě, byl v Rudé armádě - pronásledován legionáři
 • dříve psal do časopisů, redaktor Světa zvířat (vymýšlel si je),
 • styl: satira, humor, groteska
 • bohém, pijan, mystifikátor
 • soubory povídek: Můj obchod se psy a jiné humoresky, Tři muži se žralokem
 • Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
  • románová trilogie, poslední nedokončen a dopsán přítelem
  • rozporuplnost - buď je chytrý, nebo hloupý
  • kontrast optimismu Švejka s chaosem války, vyznívá protiválečně, absurdita války
  • satira společnosti a hlouposti, zesměšnění rakouské monarchie
  • lidový humor, nový typ literárního hrdiny - drsný, vulgární, účinný

Venkovská próza

 • navazuje na tradici selství 19. stol
 • vztahy na venkově mezi lidmi, idealizace, morálka, negativní přichází z města
 • Paralela z 19.stol - Karel Václav Rais, Božena Němcová, Karolína Světlá - kříž u potoka, Tereza Nováková, Vítězslav Hálek, Josef Holeček...
 • negativní - tržní vztahy, industrializace atd, ale pozitivní tradice pevnější, než ve městech

Vojtěch Martínek

 • o krušných osudech lidí v Ostravsku
 • Kamenný řád - popisuje tkalcovské prostředí

A. C. Nor (Josef Kaván)

 • silné, nepoddajné postavy, oblast Slezska
 • román Rozvrat rodiny Kýrů

Jan Morávek

 • Posázaví, hrdinové většinou vodaři a lamači kamene
 • Plavecký mariáš

Ruralismus

 • venkovští lidé mají vztah k půdě a tím pádem morální kvality, morální rozklad způsobuje lidská nezakořeněnost (město)
 • tradice, rodina, vztahy, příroda, křesťanství
 • revue Sever a východ - místo německého a románského písemnictví propagovali severské
 • řada autorů byla vězněna

Josef Knap

 • psal povídky, romány - Muži a hory, Cizinec
 • 11 let vězněn
 • hrdinové připoutáni k půdě, prostředí slovenských pastvin

František Křelina

 • spojení ruralismu a katolicismu - půda a víra
 • Hubená léta - sociálně realistický román - návrat k půdě, Amarů, syn hadí - umučení kněze

Václav Prokůpek

 • román Ztracená země - tragické osudy před 2.sv.válkou, Zakryto slzami

Expresionismus

 • rozumem nekontrolované vnitřní stavy člověka - Hrůza, samota, odcizení, strach. Vzniká důledkem krize v Evropě.

Richard Weiner

 • účastníkem světové války
 • psychicky se léčil, homosexuál, existencionalismus
 • těžší čtení, složitá souvětí, digrese (odbočky), vsuvky, vnitřní monolog, úvahy
 • Sbírka Škleb - povídka Vůz - odcizení, vyjádření pocitů
 • sbírka Lítice - soubor povídek

Josef Váchal

 • vymykal se
 • malíř, řezbář, spisovatel, zajímal se o okultismus
 • nemanželský syn bratrance Mikoláše Alše, osobní individualista
 • vyráběl si své vlastní knihy
 • inspirován kramářskou písní, satirou, krváky
 • Krvavý román - Pokus o ideální horor, chce šokovat, někdy schválně špatně vytiskl písmena, záměrné chyby. Parodie na Havrana.
 • Mystika činu, Přírodopis strašidel

Ladislav Klíma

 • filosof, spiritualista, prozaik, esejista
 • podivínský samotář, alkoholik
 • zabývá se výstředními duševními stavy, sny a halucinacemi
 • z Domažlic, kvůli urážce R.U. vyloučen ze všech škol
 • díky dědictví se věnoval studiím filozofie
 • "Svět je to, co v každý okamžik já z něho chci mít"
 • "Já = bůh = volnost"
 • živil se krysami, válel se ve sněhu, spal v zimě
 • Utrpení knížete Sternenhocha - Halucinogenní příběh o šílenství knížete a jeho ženy. Svět je jako žalář, tenká hranice mezi snem a skutečností - reflexe o smrti a nesmrtelnosti. Kníže se žení s Helgou, ta se chová zprvu pasivně, narodí se jim dítě, prozrazuje svůj odpor, dítě zabíjí (rozprskne se, když s ním hodí), kníže nechává Helgu zemřít hlady a sám umírá. Blízko k dekadenci, šokující, pokleslé, zvrácená erotika, fantasmagorie. Romaneto - groteskní román.
 • Slavná Nemesis a její příběhy, Svět jako Vědomí a nic

Jan Weiss

 • zakladatel české sci-fi literatury,
 • Dům o tisíci patrech - Obludný mrakodrap z říše upíra, který pomocí zrcadel vše ovládá. Detektiv jde hledat krásné unesené ženy. Celý příběh je snem zajatce v tyfové horečce.
 • Škola zločinu, Spáč ve zvěrokruhu

Demokratičtí autoři

 • přispívali do lidových novin

Karel Čapek

novinář:

 • výborný vypravěč, vtipné postřehy, dokáže zobecňovat
 • psal sloupky: sloupkový ambit
 • cestopisy, fejetony
 • psal na pomezí umělecké a publicistické literatury
 • hromadění synonym
 • prozaik, dramatik, překladatel, autor knížek pro děti, organizátor intelektuálního života v Praze
 • Vystudoval gymnázium poté fakultu v Praze.
 • Problematické manželství - Manželka byla hysterická a vše na něj sváděla. Jako matka byla nespravedlivá, byla umělecky založená a to se odrazilo na dětech. Nerovné vztahy k dětem, ale naštěstí děti zůstali spolu.
 • Každý pátek se u nich scházeli politici a intelektuálové (i T.G. Masarik) v jeho vile na Vinohradech (říkali si pátečníci, dalo za vznik dílu Hovory T.G.M), potkává zde Olgu Scheinpflugovou, se kterou má později vztah
 • Karel a Josef se stěhují kvůli studiím do Prahy. Proto začali rozvíjet svůj talent a styky s lidmi.

Karel Čapek trpěl Bechtěrevovou nemocí. (porucha mobility - srůstání obratlů), ale snaží se to překonávat - Nakonec umírá na zápal plic.

 • Oba bratři hodně cestovaly za účelem vzdělání
 • Karel -záliba pozorování lidí s odlišnými kulturami a vzhledem
 • Začal psát cestopisy: Anglické listy, Italské listy, Výlet do Španěl
 • Francie - dlouhý pobyt, cca půl roku
 • Francouzská poezie nové doby (překlad knih z francouzského období prokletých básníků)
 • Povídky- tváří se jako povídky s detektivní zápletkou, ale většinou je to příběh nějakého malého člověka.
 • Povídky z jedné kapsy a druhé kapsy, dále také Trapné povídky
 • Velmi často používá formu utopie
 • Jeho příběhy se často odehrávají v nejmenovaných dobách a v nejmenovaných zemích
 • varuje lidi před využitím technických vynálezů (R.U.R)
 • většinou příběh začíná, že existuje robotický výrobek pro lidi, který jim ulehčí práci, ale postupem času jim přeroste přes hlavu a technika jim zničí život
 • jako jediný varuje lidi před fašismem (Válka s mloky)
 • celý život byl jako jeden z mála pravicově orientovaný
 • během svých povídek oslovuje svého otce
 • věnoval se divadlu - psal kritiky
 • Psal do novin (Lidové noviny)
 • Psal pro děti
 • Napsal knihu o zahrádce - Zahradníkův rok
 • během svého aktivního života se hodně proměňoval
 • dokázal poznat co je dobré a co zlé

Čapek ve 20. letech

Továrna na absolutno
 • Fejetonový román
 • Vznikal 1922 - čtení na pokračování v Lidových novinách, proto fejetonový
 • Psal to postupně, až nakonec bylo 30 dílů
 • Rozsáhlejší než zamýšlel
 • Je psán jeho typickou formou - utopií (oblíbenou)
 • Dokáže kombinovat těžké téma s jednoduchým humorem, když si vymýšlí způsob života ve smyšlené zemi
 • potom vydal jako celek

Příběh se odehrává na nový rok 1943. Pán si čte noviny a dočítá se, že inženýr prodává svůj vynález karburátor, který uvolňuje hmotu a vytváří absolutno. Lidem to usnadní práci, umí vyrábět spoustu energie (např. karburátor umí z hlíny vypálit železo). Absolutno vyzařuje zvláštní záření, které lidi uvádělo do blaženosti. Lidé nemusí tolik pracovat, pracují za ně karburátory. Věnují se náboženským meditacím a začínají se měnit. Lidé a církve se snaží absolutno získat, v zemi vypuká válka, která je krutá a umírá asi 200 mil. lidí. Zůstane na živu je pár posledních a všichni se sejdou u jednoho stolu a nad mísou jitrnic se dohodnou se.

Román vyznívá jako varování před zneužitím vědy, ale také i jakýmkoli fanatismem

Krakatit
 • vynález Ing. Prokopa, román
 • Karel Čapek se s ním ztotožňuje (hl. hrdina má stejné nemoci, jako Čapek v té době)

Tichý, zakřiknutý, ale schopný vědec Ing. Prokop Vynalezne třaskavinu a pojmenuje ji podle sopky Krakatit. Dilema, jestli má právo vložit své úsilí do něčeho, co může zničit lidstvo -> nemá (lepší malá věc ve prospěch lidí, než velká věc, co lidi ohrozí).

Divadelní hry

 • psal zpočátku s bratrem
 • Ze života hmyzu - komedie vysmívající se lidským vlastnostem
 • R.U.R. (Rossum's Universal Robots)
  • Již napsal sám, stal se světoznámým
  • Poprvé na světě použil slovo "robot"
  • typická Čapkovská utopie.
  • Objev změní život lidí k lepšímu. Roboti se vyrábějí v továrně, kde pracuje spoustu lidí. Roboti přebírají za lidi jejich práci, jsou čím dál tím dokonalejší. Lidé již nemusí tolik pracovat, věnují se zábavě. Roboti jsou již tak dokonalí, že začínají lidi ohrožovat a hubit. Na konci hry k sobě dva roboti pocítí lásku.
 • Věc Makropulos
  • otázka dlouhověkosti
  • Odehrává se na dvoře Rudolfa II, kde lékař objeví elixír mládí. Nabídne ho své dceři, operní zpěvačce, bude 300 let mladá. Lidé kolem ní stárnou, je jiná, izolovaná. Po 300 letech má možnost vzít si další dávku, ale řekne "dobře, že je smrt na světě".
  • Luboš Janáček - opera Věc Makropulos.
 • Loupežník
  • oslava mládí, loupežník je odvážný, má chuť do života.
  • vytvořil hru pro potěšení, aby se rozloučil se svým mládím.
  • loupežník má ty vlastnosti, které on nemel.
Noetika
 • filosofie, poznatelnost pravdy
 • člověk nemá schopnost pravdu vždy pochopit nebo poznat
 • Noetická trilogie - kniha tří románů: Hordubal, Povětroň, Obyčejný život. Dějově spolu nesouvisí, ale mají společné hledání, do jaké míry je člověk schopen pochopit a vidět pravdu.
 • Hordubal
  • Drastické vyprávění podle skutečných událostí. Juraj Hordubal měl za ženu Polanu, byli chudí a žili v malé vesnici v horách. Jede do Ameriky vydělat peníze. 8 let tvrdě pracuje v dolech, když se vrátí, jeho žena má milence. Hordubal nikomu nic nevyčítá, ale z žalu onemocní (je velice citlivý a dobrosrdečný), Polana otěhotní a její milenec Štěpán Hordubala zavraždí. Štěpán dostane doživotí a Polana 20 let. Každý, kdo podával svědectví, mluvil úplně jinak. V závěru zamyšlení nad tím, co je po smrti.
 • Povětroň
  • 3 povídky v jednom rámci, vidění světa ovlivňuje naše osobnost
  • Z nebe spadne pilot, je v nemocnici a umírá. U jeho lůžka se sejdou 3 lidi: jeptiška (chtěl napravit zranění citů dívky, letěl za ní a ztroskotal v bouři), básník (cizinec bez paměti znovu nalézá vzpomínky a vrací se do své vlasti začít nový život) a jasnovidec (špatný otec, který letěl vše napravit). Každý má svou verzi, jak se sem dostal. Promítá do ni svou minulost a osobnost, své touhy a zkušenosti
 • Obyčejný život
  • Stárnoucí muž se na konci života rozhodne napsat knihu o svém životě. Vybavují se mu důležití lidé, jeho činy, motivace. Celkově se jeho život jeví jako obyčejný, ale každý život má hodnotu už tím, že každý člověk vstupuje do života jiným a hraje v jiných životech svou roli. Jeden jediný člověk byl manželem, šéfem, přítelem, podrazákem, pravda má vždy mnoho podob a aspektů, které najednou nemůžeme uchopit.
 • První parta - Důlní neštěstí, popis chování lidí v extrémní situaci, kdy ze sebe vydolují i to dobré. Lidi líčí jako bytosti, co se chovají podle situace a hrají různé role.

30. léta - Čapkova literatura ovlivněna politickou situací, byl si vědom toho, co se děje za hranicemi, viděl ve fašismu zlo, publikoval své názory v Lidových novinách (byl novinář), karikaturoval Hitlera

 • přestává být intelektuálem a filosofem, vkládá všechny síly do boje se zlem
 • Válka s mloky
  • román vydaný v roce 1936
  • Lidé se setkají s neznámou civilizací velmi inteligentních mloko-člověků. Zprvu se zdá, že budou ve službách lidí, posluhují jim, ale poté zesílí a rozpoutá se válka. Motiv rozpínavosti - odstřelují pevninu až převálcují lidstvo. Končí, že ČR sousedí s mořem.
  • Bílá nemoc (název podle bílé rasy)
   • v roce 1937
   • rozvinutý smysl pro humor
   • Dr. Galen (ztělesnění Čapkova otce, dobrák, skromný, přemýšlivý) se dá do boje proti zlu. V nejmenované zemi zuří várka a šíří se záhadná nemoc, objeví se na těle bílý flíček, ten se rozšiřuje, až člověk zeslábne a zemře. Dr. Galen je jediný, kdo ji umí léčit, a léčí zadarmo chudé. Chce zastavit válku, jedná s maršálem (střet rozdílných lidí), poté je Galen ušlapán zfanatizovaným davem. 1. reakce na hru nebyly příliš příznivé, vytýkali mu pesimismus. Zfilmováno s lepším koncem - vzpoura malého národa proti diktátorovi.
 • Matka
  • hlavní role jeho Olga
  • Matka má manžela a několik synů, ve válce postupně ztrácí manžela a syny, zůstanou jen 2 nejmladší. Panicky se bojí o dva poslední syny, zakazuje jim chodit ven atd. Matku chodí navštěvovat zemřelý manžel a synové. Střed mužského a ženského světa. Nakonec zůstane jen poslední syn, drží ho doma. Když se matka dozví, že se na ulici střílí do dětí, změní svůj postoj a posílá svého posledního syna do války. Čapek chtěl říci, že člověk nemůže zůstat pasivní. (pozn. Hra byla překroucena komunisty)
 • prosinec 1938 - onemocněl zápalem plic a rychle umírá. Josef umírá v koncentračním táběře na konci války.
 • Čapek napsal i spoustu menších knížek o jeho zálibách a pro děti: Jak vzniká divadelní hra, Zahradníkův rok, Dášeňka (měl psa), Devatero pohádek
 • Olga Scheinpflugová - Český román - o jejím vztahu s Čapkem

Josef Čapek

 • hlavně výtvarník, malíř, grafik, umělecký kritik
 • společně s Čapkem napsal např. Ze života hmyzu (divadelní hra)
 • Stín kapradiny - baladická novela
 • Kulhavý poutník - úvahy o životě, meditativní
 • psal i pohádky: Povídání o pejskovi a kočičce

Karel Poláček

 • žid, tvorba ovlivněna vyznáním
 • žurnalista, výborný vypravěč, humorista, filmový scénárista
 • pracoval v lidových novinách
 • používá klišé - jazyk, chování, na vlastní kůži zažil antisemitismus - zatrpklý
 • sbíral a vydával židovské anekdoty

Pro děti:

 • Bylo nás pět - mládí v Rychnově nad kněžnou,
  • vypráví spisovnou školoskou češtinou kontrastem z pohledu dětí
  • hl. Petr Baiza
 • Edudant a Francimor
 • Humoristická díla: Povídky pana Kočkodana - karikaturuje postavy hlavně z úřednického prostředí, Muži v ofsajdu

proti maloměšťákům:

 • Nedokončená pentalogie: Okresní město, Hrdinové táhnou do boje, Podzemní město, Vyprodáno
  • negativně líčí maloměšťáctví, zatrpklost, lenost, opakuje odstavce

Eduard Bass

 • všestranně orientovaný: novinář, spisovatel, redaktor, herec, autor kabaretních textů, výborný vypravěč
 • styl psaní podobný s Poláčkem - lehkost, rozhled, smysl pro humor
 • Cirkus Humberto, Klabzubova jedenáctka, Lidé z maringotek

Imaginativní podoba české prózy

hl. představitel:

Vladislav Vančura

 • novinář, publicista, prozaik, dramatik, scénárista, režisér, původně lékař, zakladatel Devětsilu, byl v KSČ, pak odchází, ideologicky se nedohodli
 • krutý osud - popraven gestapem kvůli členství v protifašistickém oboru
 • nenapodobitelný styl: experimenty s jazykem - využívá historické podoby jazyka (humanistická perioda - dlouhé souvětí o 2 částech), kombinuje archaismy, knižní výrazy kontrastují s lidovým jazykem, hojně užívá metafor, obrací se na čtenáře, zvláštní postavy (snílci, blázni...)
 • pro náročného čtenáře, obrací se na něj, glosuje, těžké pro porozumění
 • Pekař Jan Marhoul
  • baladický příběh
  • vliv proletářské poezie
  • typ Dona Quiota, hodný člověk, poctivý dobrák, proti němu stojí nepoctivý, zkažený svět
  • nakonec končí jako zaměstnanec vlastní pekárny.
 • Pole orná a válečná
  • román
  • inspirované poetismem
  • experimentování s formou - volně řadí scény, polytématické pásmo, estetické působení, asociativní, parodický závěr
 • Rozmarné léto
  • Pohodová, klidná atmosféra v lázeňském městečku (Krokových varech) narušena příjezdem kouzelníka Arnoštka s krásnou Annou.
  • Epická a lyrická složka (ta převažuje)
  • humoristická Novela
  • majitel Antonín Dura a jeho 2 přátelé (kanovník Roh a major Hugo)
  • kontrast mezi banální zápletkou a vysokou češtinou.
 • Amazonský proud
  • povídkový soubor, Dlouhý, Široký a Bystrozraký - originalita ve formě, experiment, těžká orientace v textu
 • Markéta Lazarová
  • baladický román v době středověku a lapků
  • o lásce Markéty a lapky Mikuláše Kozlíka, atmosféra, žijí naplno, zvláštní postavy, hrubozrnější lidé.
  • kontrast bída a beznaděj proti naději
  • dějová linie je narušována vypravěčem
  • vrcholné dílo.
 • Konec starých časů, Obrazy z dějin národa českého
 • divadelní hry: Jezero Ukereve, Josefína - jako Pygmalion (od G.B.Shaw)

Katolická literatura

 • antisemité, podobné ruralistům - půda, často fašisté, inspirace v baroku
 • sdružení kolem časopisů Řád a Akord
 • hluboká výra, konzervatismus v myšlení, inklinace k společenskému tradicionalismu

Jaroslav Durych

 • prozaik, dramatik, publicista, básník, mnohdy přinášel do veřejného života nedemokratický, kasárenský způsob života
 • mnohdy považován za disidenta 1. republiky, konzervativec až fašista
 • chápal baroko jako dobu nebývalého rozmachu, nosnými pilíři jsou nadprůměrní jedinci, oproštěno od tendence moralizovat, dokonalá historická příprava, naprosto chybí romantická heroizace hrdinů, schopnost kontrastů, inklinace k mystice a nadnesené expresivnosti, ostré kontury - silný kontrast
 • Valdštejnské trilogie
  • Velká - Bloudění - freska o třicetileté válce. Hl. hrdina Albrecht z Valdštejna za jeho života
  • Malá - Rekviem - kontrast doby, naturalismus, básnický jazyk, rozdíl mezi vznešenými náboženskými cíli a skutečností doby, po Valdštejnově smrti

Jakub Deml

 • inspiruje ho baroko, antisemita, proti demokratickým autorům
 • hledání smyslu lidské existence, těžce zařaditelný - surrealismus, expresionismus, existencionalismus
 • setkání s Otokarem Březinou - Mé svědectví o Otokaru Březinovi
 • plodný autor
 • Deníky šlépěje - 26 svazků deníkových záznamů, koláže, ironické, útočné, sarkasmus, glosy, vulgární antisemitismus, útoky proti demokratickým projevům
 • sbírka Moji přátelé - básně v próze, apostrofy (mluvení k neživé věci nebo nepřítomné osobě) rostlin, lyrické, plné citů
 • Miriam - básně v próze, citová vroucnost, láska k bohu, motivy přírody, pokora, obraznost
 • Tanec smrti, Hrad smrti - povídky, strach ze smrti, úzkost

Komunismus/levicově orientovaná literatura

 • literatura by měla o něčem přesvědčovat
 • vliv marxismu, umění je na straně dělnické třídy, snaha zobrazovat společnost rozdělenou do tříd, černobílá literatura

Ivan Olbracht

 • většina děl má vynikající úroveň
 • novinář, psal do levicových dělníků, členem KSČ, jméno = pseudonym (jinak Zeman)
 • žil v Podkarpatské Rusi - inspirace
 • Anna proletářka - O venkovské dívce, která přichází sloužit do Prahy s přítelem, kde se z ní stane uvědomělá levicová bojovnice, agitační, boj o lepší zítřky.
 • O zlých samotářích - Povídková trilogie, lidé z okraje společnosti - ztroskotanci, povídka Bratr Žak
 • Žalář nejtemnější - Psychologický román, hl. hrdina policista oslepne, žárlí na svou ženu, nemůže si to ověřit a dostává se do žaláře žárlivosti.
 • Podivné přátelství herce Jesénia - Psychologický a divadelní román, divadelní prostředí. Jesénius - ukázněný, racionální. Jan Veselý - bezohledný k okolí, nicméně lepší herec.
 • Zamřížované zrcadlo - Umělecký text/reportáž, vězeňské prostředí. Hrdinové 3 vězni a 1 dozorce
 • Nikola Šuhaj
  • vrcholné dílo
  • loupežník, který utíká
  • Podkarpatská rus
  • Čarodějnice mu dá nápoj nezranitelnosti, začne loupit, zradí ho vlastní kamarádi a zabijí ho sekerou. Snoubení legendy s realitou, magičnost, legendy a mýty, básnický úsečný jazyk.

Marie Majerová

 • členka KSČ
 • po válce politicky činná, cenzurovala literární autory, tvorba - socialistický realismus
 • schopnost rozvíjet příběh, schématičnost, vynášená až nekriticky
 • román Siréna: z 1. sv. války, formování dělnického hnutí na jedné rodině, zfilmováno, znalost prostředí, ale neubránila se schematičnosti
 • Havířská balada, Robinsonka

Marie Pujmanová

 • metoda socialistický realismus, kvalitnější, její vlastní syn emigroval - snažila se ho zachránit (zapálená komunistka, ale u vlastního syna obhajovala jeho emigraci)
 • trilogie románů: Lidé na křižovatce, Hra s ohněm, Proti smrti
 • Lidé na křižovatce: zajímavě psané, kompozičně propracované, psychologie postav. Zachycuje společnost od 1.sv.v. do hospodářské krize. Inspirace Tomášem Baťou - velkopodnikatel.
 • Předtucha - trampové, psychologická novela, duševní život mladé dospívající dívky, milostný život, zapálení láskou a zklamání, nemá s ideou nic společného

Jiří Weil

 • žid, odmítl transport, skrýval se, popisoval realitu - neměli rádi komunisty
 • ukazuje i to negativní
 • román Moskva - hranice: Popsal situaci, kritika
 • Dřevěná lžíce - o gulagu, kde jsou odpůrci režimu
 • Život s hvězdou - osudy židovského úředníka

Psychologická próza

 • předchůdci a zakladatelé: Dostojevskij, Kafka
 • velký prostor pro zobrazení psychologie postavy
 • detailně popisuje názory, detaily, postoje, skryté věci, podvědomí

Egon Hostovsky

 • žid, emigroval 2x, prozaik, intelektuální próza, často téma pronásledování, nezakořeněnost, strach, viny, odcizení, prvky existencionalismu
 • Případ profesora Kornera - Román
 • Žhář - Psychologický román popisující prožívání 15-tiletého chlapce, který má problémy v rodině a zklame ho jeho první láska, která s ním manipuluje. Na její nařízení, že pro ni musí udělat něco významného, vylepí paličské listy, kterými se přizná k požáru, který nezaložil. Využijí ho darebáci, kteří si vyřizují požáry účty a shodí to na něj. Nakonec se přizná matce co udělal a ona pochopí, že ve výchově nejednala správně.

Jaroslav Havlíček

 • Petrolejové lampy - Ošklivá Štěpánka touží po vztahu, dítěti a rodině. Vezme si bratrance, který má syfilis, stává se stvůrou a umírá. Štěpánce se hroutí svět, ale nakonec začne znovu a nalezne, co hledala.
 • Neviditelný - O dědičném šílenství, která postihne rodinu a děti. Pomatený perverzní strýc Cyril, Soňa a Petr prožívají dědičné šílenství. Na potomcích ukazuje dědičnost, manipulace jejím "přítelem", schválně si ji vezme kvůli Továrně jejího otce, který poté umírá a on ji má zdědit. Sonina nemoc se zhoršuje, myslí si, že má dítě s mrtvým Cyrilem a odmítá ho, nechává ji schválně otevřené okno a ona spáchá sebevraždu. Petr má zdědit majetek, ale jeho syn šílí také, nemá ho komu přenechat, zjišťuje, že je sám a nakonec že majetek zdědí místo něj šílený syn.
  • Petr Švajcar - vypočítavý cynik, který s nimi manipuluje, umožní Soně sebevraždu, ale majetek nedostane kvůli ochraně v závěti. Kontrasty povah + morální ponaučení.

Václav Řezáč

 • dříve kvalitní psychologická próza, poté zdeformován režimem
 • Černé světlo: Hlavní negativní hrdina je Karel Kukla, který se panicky bojí fyzické síly, kvůli hrůznému zážitku zabití potkana z dětství. Zamiluje se do Markéty, ale intrikami ji zničí vztah. Je narušený, zlý, manipuluje kvůli majetku, ironií osudu spadne z rámu okna (pokus o sebevraždu, protože se to vyzradilo) a přichází o nohu. Stane se z něj mrzák.
 • Svědek, Rozhraní

 

 

Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Jak se ti líbí článek?
Ještě nikdo nehodnotil, buď první!
Autor je profesně spisovatelem odborné literatury.
Předchozí článek
Skladba
Všechny články v sekci
Maturitní otázky z českého jazyka a literatury
Miniatura
Následující článek
Česká poezie 2. poloviny 20. století ve světovém kontextu
Aktivity (3)

 

 

Komentáře

Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zatím nikdo nevložil komentář - buď první!