Lekce 22 - Světová próza 2. poloviny 20. století

Světová próza 2. poloviny 20. století

 • různé názory na válku, krize mezilidských vztahů, ztráta mezilidské komunikace
 • diferenciace rozdělení společnosti (některá skupina lidí nechce žít v systému, revolta, např. Beatníci)
 • větší příklon k fantazii, mýtům, legendám (např. Magický realismus) -> krize racionálního přístupu
 • řada románů líčí negativní budoucnost lidstva
 • velká různorodost, mnoho směrů

Existencionalismus

 • kořeny zejména v Německu, navazují na Nietzeho
 • počátky existencionalismu: Dostojevskij, Kafka...
 • filosofické otázky lidského bytí a existence jako takové, uznávají pouze existenci jedince
 • ateistická škola - osamocený člověk žije ve světě bez Boha, otázka, zda má smysl žít život
 • člověk je odsouzen ke svobodě, stále se rozhodovat, neustále musí řešit nějaké otázky, uvědomuje si svou svobodu v mezní situaci
 • pocity: úzkost, strach, osamocení, vědomí nevyhnutelné smrti (jediná jistota)
 • většina autorů je levicově založená
 • největší rozvinutí ve Francii - od 40. let (během 2. sv. války a po ní)
Albert Camus [čti Kamis]
 • v období války se zapojil do protifašistického odboje, vydával ilegální časopis
 • žil v Alžíru, dostal Nobelovu cenu za literaturu
 • novela Cizinec
  • raný existencionalismus
  • 1. část - retrospekce - Vzpomínky na minulost, smrt jeho matky, zápletka na pláži, zavraždí Araba.
  • 2. část - sebereflexe, hodnocení svého života, jak se staví k tomu, co provedl, jak se staví k lidské společnosti, jaká je jeho role v ní. Pocity osamocení (z toho název), svět bez boha, svoboda volby, smrt je nevyhnutelná.
  • Psáno specifickým způsobem: bezemočně, stroze. Mersault (Mersót) - okolí ho vidí jako cynika, že je mu vše jedno, po smrti své matky usnul u jejího těla a pak se šel bavit s přáteli do kina (ale měl k ní cit), on to tak nevnímá, je svobodný - chová se podle toho, jak se rozhoduje, oni nemají právo hodnotit jeho chování, protože nejsou v jeho situaci. Je inteligentní, život je mu lhostejný, je mu jedno, zda zemře ve 30ti nebo v 70ti, stejně se budou rodit noví lidé. Zabije Araba oslepen sluncem, protože na něj vytáhne nůž a zranil jeho přítele, ještě do něj pak 4x vystřelí, ničeho nelituje, uznává smrt jako jistotu a štěstí, odmítá boha a zpověď.
 • další díla: Mor, Exil a království - povídkový soubor, Mýtus o Sysifovi - snaha je marná a nekonečná, on má výhodu v tom, že to ví – je svobodný. (rozdíl mezi bájí)
Jean Paul Sartre
 • levicově orientovaný, také získal Nobelovu cenu, ale nepřijal ji
 • kritizuje komunismus zleva
 • odboj vůči fašismu
 • román Nevolnost (neboli Hnus) – prázdný člověk, který nevidí smysl ve své existenci, ani sebevražda nemá smysl, ale není zoufalý, protože nikdy ani nic neočekával. Když nad tím přemýšlí – udělá se mu nevolno.
 • soubor povídek Zeď - Děj zasazen do Španělské občanské války, hlavní hrdina je vyslýchán a má prozradit jméno svého přítele, kterého ani nemá rád. Je mu jedno, že umře, z legrace jim řekne, že je na hřbitově. Náhodou se tam ale opravdu nachází a hl. hrdina je propuštěn. Realita je absurdní a směšná, je mu jedno, zda zemře on nebo jeho kamarád, proto to neřekne. Nebojí se smrti. Hrdina má možnost svobody, být svobodný znamená jednat. Bez činů nemá lidský život smysl.
 • S vyloučením veřejnosti - Divadelní hra, věta "Peklo jsou ti druzí" - v pokoji se setkají náhodně 3 lidé různých charakterů, potom z toho vyplývá, že jsou to 3 lidé po smrti (děvka, lesba a masochista), kteří jsou odsouzeni žít v jednom pokoji, nejdříve jsou rádi, ale pak ukazuje se to jako trest, to, že nejsou sami, je trest. Náhled do lidských duší.

Neorealismus

 • rozvin v Itálii ve 40. a 50. letech
 • protireakce na oficiální fašistickou kulturu
 • snaha k zachycení reality vede až k určité dokumentaritnosti, důraz na autentičnost, deníky
 • silné prolínání s filmem (2 linie - literatura a film)
 • reportážní charakter
Alberto Moravia
 • řeší úpadek morálky, antifašistický postoj, později se musel skrývat, otázka sexu
 • Horalka - vdaná hokynářka + její dcera, manžel nefunguje, z války docela profituje díky svému řemeslu. Z Říma prchá na venkov při bombardování, vidí válku realisticky, využívání a hienismus, předražené nehygienické ubytování, rabování, dojde to do konce, kdy v kostele její dceru znásilní, přijde o křesťanské hodnoty, je z ní prostitutka. Pomáhá jim v putování jeden muž, když zemře, vrátí se dceři cit - náznak. Pikareskní román (putování odněkud někam + další epizody).
 • Římanka
Carlo Levi
 • malíř, spisovatel, antifašista, doktor
 • Kristus se zastavil v Eboli – Antifašista je poslán k nucenému pobytu do malé vesnice, zfilmováno.

režiséři: Luchino Visconti, Vittorio De Sica

Nový román

 • nový typ románu, hlavně ve Francii v 50. Letech
 • někdy se mu říká román odmítání (odmítají epický, popisný román). Hledání nové cesty, již jsme se setkali u experimentální literatury, zde je to zvýrazněno.
 • znaky:
  • odpor vůči tradiční formě románu (navazuje Proust, Kafka, Joyce...) - vůči postavám a ději
  • realita je redukována na popis věcí a jevů = nedodržovaná chronologie ani logická návaznost
  • není zde vypravěč - díváme se jakoby okem kamery = nezúčastněným pohledem a z různých úhlů
  • postavy: nezřetelné, anonymní, nerozpracovaná psychologická motivace
  • svět je vidět jako labyrint, postavy hledají své místo, ztrácejí se v něm (realita je tak komplikovaná, že ji nelze zachytit)
  • i experimenty jazykové, snaha se vyjádřit nověji
  • rezignují na pochopení reality, jen ji konstatují
Alain Robbe-Grillet
 • tvrdí, že všechny prózy jsou autobiografické (i fikce vychází z autora)
 • Žárlivost - neidentifikova­telnost, postavy nemají jména, odehrává se pravděpodobně v něčí hlavě, strohý popis, všední banální úkony a jevy, psychologickou motivaci nám neobjasňuje
 • Gumy - na člověka je spáchána vražda, on přežije, ale raději předstírá, že je mrtev. Vyšetřovatel čeká v jeho bytě, jestli neudeří znovu, přijde tam však ten, kdo měl být zabit a vyšetřovatel ho zabije. Paradox - otočené role.
 • stať Za nový román - zde definuje požadavky nového románu
Nathalie Sarrautová
 • Tropismy – kniha krátkých próz, ale má podtitul román
Micel Butor

Beatníci (beat generation)

 • v USA, bouří se proti konzumnímu způsobu života (vydělávání, peněz, budování majetku = americký sen)
 • nechtějí být součástí této společnosti
 • BEAT = zbitý, unavený životem, BEAT = také blažený, únik z reality (pomocí alkoholu, drog nebo východních filosofií (Zen Buddhismus))
 • výsměch tradičním hodnotám (rodina, kariéra, národní hrdost), zaměřeni proti válce - na to navázali Hippies
 • odmítali morálku, disciplínu (nepije se, je jeden partner, se kterým se tráví celý život -> pili, měli nevázaný sex)
 • žijí si ve vlastním světě a nedodržují společenské konvence - společnost je viděla jako feťáky a povaleče, hlavně Američané jsou konzervativní a nábožensky založení
Allan Ginsberg
 • výstřední, snaha šokovat, homosexuál, velmi pobuřoval
 • matka psychicky vyšinutá paranoidní židovka, on měl také psychické problémy
 • v roce 1965 byl v Československu zvolen králem Majáles, ale byl vyhoštěn
 • básnická sbírka Kvílení
  • sbírka zažalována pro obscénnost
  • popis erotiky a podporování konzumace drog a alkoholu, velmi intimní, velmi kritická, snaha vymezit se vůči americkému peklu, vůči tradicím, popis prostředí tuláků, snaha provokovat.
  • velká otevřenost, vnitřní pocity, napsal pod vlivem hned 3 drog najednou
Jack Kerouac [čti Keruak]
 • Na cestě
  • bible Beatníků
  • napsal za 3 týdny, prý psal rovnou na třicetimetrovou roli papíru, aby se nemusel zdržovat stránkováním
  • inspirováno cestou napříč Amerikou
  • Spontánní próza, román, silná autobiografie, automatický text, volné asociace, charakter reportáže, vzpoura vůči společnosti, užití okamžiku, prohloubení vnímání.
Laurence Ferlingetti
 • beatnický básník, největší experimentátor s drogami, hlavně s LSD, pod jejíchž vlivem psal.
 • Lunapark v hlavě
Charles Bukowski
 • spíše již 60. léta
 • atraktivní humorem i jazykovou stránkou, vulgarismy, slang, bez předsudků
 • otevřenost, cynismus, autobiografičnost - Henry Chinaski, znázorňuje autora
 • Všechny řitě světa i ta má, Hollywood
Villiam Burroughs
 • zpracovává zejména své osobní zážitky, opět spojené s užíváním drog, homosexuál, droga je prostředek tvůrčí energie
 • Feťák, Nahý oběd

Rozhněvaní mladí muži

 • v Anglii, konzervativnější
 • revolta nedošla tak daleko, jako v Americe, ale sdílí určitý protest proti systému
 • jakási odlehčenější varianta Beatníků, netoulají se ani neberou drogy, jen se bouří proti pořádku
 • proti kariérismu, pokrytectví, konvenční morálce, paradoxně se hrdinové do společnosti dostávají a splývají s ní (třeba sňatkem)
 • používají humor, hovorový jazyk (jazyk ulice)
John Osborne
 • divadelní hra Ohlédni se v hněvu
  • odtud si vzali název
  • hrdina je intelektuál a revoltuje vůči společnosti, vezme si ženu z vysoké společnosti, ale nemůže se s ní srovnat (se společností).
John Braine
 • Místo nahoře - chce se dostat nahoru do společnosti
Kingsley Amis
 • založil Univerzitní román
 • Šťastný Jim - humoristický pohled, satirické zaměření, tragikomičnost, odehrává se na jedné univerzitě, snobství, přetvářka, protekce, odhaluje se falešná morálka univerzitního prostředí

Angličtí autoři mimo rozzlobených mužů

William Gerald Golding
 • mýty, problém zla ve světě a v nitru člověka
 • Nobelova cena, těžší literatura
 • Věž - Děkan je posedlý bohem, chce vybudovat jeho památník v ohromné věži a zároveň i památník sobě.
 • román Pán much - Filozofická alegorie, využívá robinsonády, na opuštěném ostrově havaruje letadlo s žáky anglických soukromých škol, je zvolen náčelník, ale morálka lidí upadá v důsledků izolace, ztrácí společenské normy, které jsou nahrazeny loveckými a barbarskými pudy, začnou se mezi sebou vraždit, náčelník se zachrání na lodi, kterou přilákal požár. Zlo je v nitru člověka.
James Clavell
 • Král krysa - Život v koncentračním táboře, vztahy mezi vězni navzájem a vojáky a dozorci. Kdo se změní a kdo si udrží charakter, právo silnějšího, individualita. Desátník King, schopný člověk, profituje v situaci, kde jiní trpí. Kšeftuje s kouřením a jídlem. Všichni ho nenávidí, ale potřebují ho. Řeší, zda je to morální či ne. Název - král kvůli jeho jménu, krysa - význam zvířete - všude se dostane, přežije, zrádce. Mají krysí farmu, zjistí, jak se množí, prodávají jejich maso jako jelena dozorcům nebo svým nadřízeným. O lidské společnosti.
Anthony Burgess
 • Mechanický pomeranč - Alex je v gangu se svými přáteli, má potřebu otravovat a ponižovat lidi, být násilný. V druhé části je zatčen a uvězněn. Řeší se morální otázka agresivních a nenapravitelných lidí ve společnosti, dochází k věznění nebo nápravě - vymytí mozku - odstranění zlé složky osobnosti. Vyplývá z toho, že člověka nelze změnit a když ano, tak bude neschopen normálního života. Mechanický pomeranč = bude se to vše opakovat, jako kdyby bůh držel zemi jako pomeranč ve svých rukou a mačkal ho.

Absurdní literatura a drama

 • absurdní divadlo - velké zázemí u nás za komunismu, protože reflektovalo situaci
 • absurdita v minulosti třeba u Kafky, dále existencionalisté - Camus
 • osamocení, úzkost, existencionalismus - lidský život postrádá smysl
 • bezčasé, nesouvislý děj, nepřesně určené místo, postavy nemají psychologickou motivaci, jazyk ztrácí dorozumívací funkce, mluví bez obsahu, bezduché, opakování stále stejných frází, cyklické opakování komunikace = bezvýchodnost, neschopnost se domluvit
 • Alfréd Jarry - předchůdce absurdní literatury
Samuel Becket
 • získal Nobelovu cenu
 • Čekání na Godota - Osamocený člověk znuděný životem, který nemá smysl, jazyk nemá dorozumívací funkci - vyjadřuje jen jejich zoufalost, ale nevypovídá nic o jejich psychologii. Čekají na Godota, to je jedinou náplní jejich života, Godot nepřichází. Typický příkaz absurdního dramatu (také antidrama, protože nemá děj ani znaky tradičního dramatu). Dva tuláci Estragon a Vladimír, čekají na nějaké cestě na Godota, který nepřichází a který měl změnit jejich život. „Neoběsíme se? Nemám provaz. Tak ne...“ Apatie, popisuje svět, kde lidé stojí na jednom místě, potácí se v kruhu, nemají směr ani jejich existence nemá smysl, banální konverzace nemá smysl
Eugene Jonesco
 • vyšel z učebnice angličtiny, kde věty nedávají smysl a slouží jen pro naučení jazyka
 • Plešatá zpěvačka - tragikomičnost, neosobní postavy, víme jen, že jsou to manželé, vedou dialog. Jsou přerušováni postavami, nakonec se dialogy prohodí a jsou nesmyslné, prázdný dialog manželů vedou jiní manželé a naopak. Opět motiv opakování v kruhu a absurdity. Věty nedávají ani smysl, jakoby generované, ani název nepojednává o žádné plešaté zpěvačce, je to jen složenina nesmyslů, dadaismus.
 • chtějí dokázat absurdní situaci
Václav Havel
 • v otázce o dramatu

Magický realismus

 • zejména latinskoamerická próza a v ruské literatuře, v zemích, kde je velká tradice mýtů a mytologie
 • prolínání reálného a fantastického (reálná a snová složka, hranice je velmi tenká, někdy ji nejsme schopni rozlišit)
Gabriel Garcia Marques
 • z počátku neúspěšný, nedařilo se mu prorazit
 • nositel Nobelovy ceny
 • román Sto roků samoty
  • 1. velký úspěch
  • vydal se na spisovatelskou dráhu
  • asi 1300 stránek, označován jako generační román nebo rodinná sága (popisuje osudy 6ti generací rodu Buendiů - 100 let ve fiktivním městečku Maconda)
  • Výrazné postavy, v podstatě dějiny Kolumbie a latinské Ameriky, vojenské převraty, vynálezy, přírodní katastrofy. Při zobecnění můžeme vnímat jako historii lidstva, lze nalézt paralely k Bibli.
  • Prolínání reality a fantazie, tragické a komické, minulost a současnost, čas se prolíná, zastaví nebo navrátí zpět.
  • Podrobnější vysvětlení času - jeden čas je klasický, hrdinové se mění, dospívají a umírají. Druhý čas je mytický, cyklický, např. postavy zemřou a jako mrtví zasahují do životů živých. Symbolizuje čas duše a ne čas fyzický.
  • Láska, smrt, život, samota (samota moci), chaos světa, jakoby chtěl pomoci člověku se zorientovat, důležitá je paměť (dějiny - paměť národa, je důležité ji zná, protože se opakují ty samé chyby),
  • rozsáhlý román, velké množství postav, epická šíře děje, epizodičnost, odbočky, náročné čtení, časově nelineární
 • Láska za časů cholery
 • Jorge Luis Borches, Čingiz Ajtmanatov, z Ruska Michail Bulgakov - Mistr a Markétka (Faust, Ježíš... prolínání různých příběhů a časů, podobenství)

Postmodernismus

 • souvisí s architekturou - skleněný dům je sice skvělý, ale člověk se v něm nemusí cítit dobře. Stejně je to s literaturou - stává se z ní jen formální experimentování.
 • souvisí se změnami ve společnosti: změna životního stylu, najednou se poukazuje, že zažité principy nemusí být pravdivé, pluralita názorů, prolínání kultur, zkracování vzdáleností (rozvoj informačních technologií)
 • někdy se používá pojem "konec umění", myšleno tradičního umění, hodně koláží, snaha se přiblížit čtenáři, i když se brání experimentu, tak pokračuje.
Charakteristika literatury

dílo má 2 úrovně:

 1. tradiční příběh
 2. odkrývá další významy
  • mnoho významů a interpretací, hra hledání příběhu
 • propojování stylů: odborná s publicistickou nebo krásnou lit. v rámci jednoho textu
 • není jasná hranice mezi uměním a kýčem - tradiční hranice je popírána
 • určeno pro větší masu, nejen pro jednotlivce, roli hrají i masová média
 • sémiotika - nauka o znacích - piktogramy, symbolické znaky
Umberto Eco
 • italský autor
 • Jméno růže
  • typický postmoderní román
  • mystifikace
  • 2 stěžejní postavy: Villiam z Baskervilu a 18letý chlapec Novic, který s ním putuje a vypráví příběh. Řada rovin: vyšetřují se záhadná úmrtí 7 mnichů (sedm - symboličnost Apokalypsy), každý den zemře jeden z mnichů za záhadných okolností. Dostává se při pátrání do knihovny, která je zobrazena jako labyrint (symbol světa a komplikovanosti, znalosti lidstva), zápletka se točí kolem druhého dílu knihy - Knihy smíchu. Druhá úroveň je filosofická - Narážky na Bibli, různé paralely, podobnosti ke středověku, vzdělání, zlo dobro atd. Prvky detektivky, hororu, tajemna - gotický román. Záleží na úrovni čtenáře, které roviny odhalí. Vrahem je knihovník - nechce porušit řád a vydat knihu smíchu.
  • aluze - literární narážka na jiné dílo (zde na Psa Baskervilského)

Další autoři

George Orwell
 • někdy řazen do sci-fi, i když má trochu jiné atributy
 • román 1984
  • přesmyčka - napsal v roce 1948
  • Oceánie, Euroásie, Východní Ásie – tři kontinenty, které spolu bojují
  • 3 hesla strany: "Válka je mír (bojuje se pro mír), svoboda je otroctví (sledování je správné), nevědomost je síla (síla pro ideologii)"
  • Odehrává se v Londýně, paralela ke stalinistickým procesům v Rusku. Aniž to tušil, to co popisoval se velmi podobně projevilo v pozdějším sovětském bloku.
  • Antiutopie, velký bratr, televizní obrazovky nahrávají a odposlouchávají lidi, nedůvěra, oprýskané domy, nedostatek zboží, propaganda, Winston (zaměstnanec ministerstva Pravdy) se odhodlá za pomocí alkoholu a cigaret porušit zákony a začne si psát deník. Začne být svobodný, následně je mučen, a je mu vymyt mozek.
 • Farma zvířat - Zvířata vyženou farmáře a založí si komunismus - vztahy, ideologická hesla, někteří jsou si rovnější, alegorie

Milan Kundera, Woody Allen, Nabokov a jeho Lolita

Jacques Prévert
 • surrealismus, automatismus
 • odhalování každodenního života místo podvědomí
 • obrovský záběr (milostné, společenské kritiky, scénáře, pro děti), velmi čtivé
 • Slova - sbírka poezie spíše milostného charakteru - Jak dělat podobiznu ptáka
Raymond Queneau
 • Francouz, ovlivněn surrealismem
 • kombinace racionalismu a humoru, hovorový jazyk
 • velký jazykový experimentátor
 • Stylistická cvičení - 99x napsaná jedna banální historka, pokaždé v jiném stylu („Můvni ten knoflík vo pár inčů vejš“)
 • Sto tisíc miliard sonetů
  • 10 na čtrnáctou - 10 sonetů se 14ti verši
  • jsou napsány tak, že se mohou kombinovat, je sto tisíc miliard kombinací
  • čtenář si sám sestaví svůj sonet, experiment, mnoho kombinací

 

 

Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Jak se ti líbí článek?
Ještě nikdo nehodnotil, buď první!
Autor je profesně spisovatelem odborné literatury.
Předchozí článek
Indoevropské jazyky, slovanské jazyky, vývoj českého jazyka
Všechny články v sekci
Maturitní otázky z českého jazyka a literatury
Aktivity (4)

 

 

Komentáře

Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zatím nikdo nevložil komentář - buď první!